Dünyanın uydusu bulunduğunu bildiğimiz Ay acaba hangi evrelerden geçer ve iyi mi şekillere bürünür? Ayın geçiş yapmış olduğu evreler ve içine büründüğü biçimler hakkında bilmek istediğiniz her şeyi bu makalede toparlayarak bir araya getirip kısa ve öz bir halde sizlere sunmanın memnuniyeti içindeyiz. Umarız beğenirsiniz…

399079.gif (600×432)

Yeniay
Ay Güneş ile birlikte doğar ve Güneş ile batar.
Bu evrede Ay gözlemci tarafınca görülemez.
Hilal
Ay Güneşin doğusunda kalmaktadır. Ay – Yer – Güneş arasındaki açı oldukca 90° den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Zira Güneş battıktan sonrasında batı ufkuna yakın gözlenir.
İlk Dördün
Yeni Ay safhasından ortalama yedi gün sonrasında Ay, yarım daire şeklinde görülür.
Bu sırada Ay ‘ın uzanım açısı 90° dir. Güneş batmış olduğu vakit
Ay gözlemcinin meridyeninde olacaktır.
Şişkin Ay
İlk Dördün safhasından sonrasında Ay ‘ın uzanım açısının
90° ile 180° içinde olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.
Dolun Ay
Ayın uzanım açısı 180° olduğunda gözlenen evredir. Bu evrede Ay Güneş batarken doğu ufkundan doacaktır. Dolun Ay ‘ın bulunmuş olduğu zamanlarda gözlem şartları uygun değildir.

Son Dördün

Ayın uzanım Açısı 270° olduğunda gözlenen evredir. Bu evrede Güneş dogarken Ay Gözlemcenin meridyenindedir. Aşşağıdaki biçim evrelerin iyi mi gerçekleştiğini pekiştirmenizi sağlayabilir.

Ayın Evreleri Nedir ? Ayın Evrelerinin İsimleri Ne ? Ayın Evreleri Kaç Tanedir

Ayın Evreleri Nedir ? Ayın Evrelerinin İsimleri Ne ? Ayın Evreleri Kaç Tanedir  Hakkında Ansiklopedik Bilgiler Var mı sorularının yanıtları burada.

Ayın Evreleri Kaç Tanedir – Kaç Tane Ayın Evresi vardır İsimleri Nedir?

Ayın Evreleri Kaç Tanedir

Ayın evreleri 4 tanedir.

Bunlar;

1)YENİ AY:
Ay’ın Güneş hizasından yeni ayrılmış olduğu andır. İncecik görünümü ile Güneş’in batışından kısa bir süre sonrasında batıda görülür. Ay, Dünya ile Güneş içinde olduğundan dolayı Güneş’e dönük olan parlak yüzü Dünya’dan görülmez.

2) İLK DÖRDÜN :
Yeni Ay’dan 7,5 gün sonraki görünen durumdur. Ay, Yeni Ay evresinden sonrasında hilal şeklini alır. Bundan sonrasında Ay’ın aydınlık yüzeyinin yarısı Dünya’dan gözlenir. Bu döneme Ilk dördün denir.

3) DOLUNAY :

Yeni ay’dan 14 gün sonraki görünen durumudur. Ay, Dünya etrafındaki hareketinin yarısını tamamladığında Dünya ve Güneş’le aynı hizada yer alır. Böylece Ay Güneş’ten almış olduğu ışınları Dünya’nın karanlık yüzeyine yansıttığı için Dünya’nın bu yüzeyinden daire şeklinde parlak görülür. Bu görünümü dolunay durumudur.

4) SON DÖRDÜN :
Ay’ın Dolunay’dan sonrasında Yeni Ay evresine yaklaştığı aydınlık yüzeyinin yarısının ikinci kez Dünya’dan görülme evresidir.

Ayın Evreleri Resimli İsimli

ayinevreleri.gif

AY’IN HAREKETLERİ :

1) AY’IN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ DÖNÜŞÜ:
Kendi ekseni etrafındaki hareketi güneş günüyle 29,5 günde tamamlar) Kısaca Ay’ın kendi ekseni etrafındaki hareketi oldukca yavaştır.

2) AY’IN DÜNYA ETRAFINDAKİ DÖNÜŞÜ :
Dünya etrafındaki hareketi (Bunu da aynı sürede doğrusu 29.5 günde tamamlar)
Bu nedenledir ki;
* Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görülür.
* Ay’da ortalama 15 gün gündüz, 15 gün gece yaşanır.
Gece-gündüz süreleri arasmdaki farkm fazla olması ve atmosferinin olmaması günlük ısı farkmm oldukca fazla olmasmda etkili olmuştur, Bu da Ay’da şiddetli mekanik çözülmelerin görülmesinde etkili olmuştur.

3) AY’IN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ DÖNÜŞÜ :
Dünya ile beraber Güneş etrafındaki hareketi: Bunu da 365 gün 6 saatte tamamlar.

AY’IN ÖZELLİKLERİ,HAREKETLERİ VE EVRELERİ

                        AY VE ÖZELLİKLERİ

Dünyamız Samanyolu Galaksisi’ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Tüm gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler.

Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ayda yerçekimi azdır (dünyadakinin 1/6’sı kadardır).

Ayda atmosfer yoktur. Bunun sonucunda; hava ve su yoktur. Meteorolojik vaka (iklim) görülmez. Meteorlar direkt ay yüzeyine düşer. Sonuçta büyük krater çukurlukları oluşmuştur. Günlük ısı farkı fazladır. Bu sebeple mekanik çözülme fazladır. Canlı yaşamı yoktur. İç ısısını yitirmiştir. Bundan dolayı volkanik vaka görülmez.

                          AYIN HAREKETLERİ


1) Kendi ekseni çevresindeki hareketi

2) Dünya çevresindeki hareketi

3) Dünya ile beraber güneş çevresindeki hareketi

*** Ay hem kendi hem de dünya çevresindeki bir turunu aynı sürede (29,5 gün) tamamladığı için dünyadan ayın devamlı aynı yüzeyi görülür.

Ay günü: Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Ayın karşısından geçinceye kadar geçen süredir. Bu süre 24 saat 50 dakikadır.

Güneş günü: 24 saattir.

*** Ay günü ile güneş günü arasındaki vakit farkından dolayı bir yerde Ay her gün bundan önceki güne bakılırsa daha geç gözlenir ve gel-git vakası daha geç oluşur.


Ayın aydınlık yüzünün dünyadan görünüşünde bir ay süresince meydana gelen değişikliklerdir.

Yeniay ve dolunay evrelerinde büyük gel-git yaşanır. Sebebi dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda olmasıdır. İlk ve son dördünde ise minik gel-git yaşanır.

Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı hususi koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir.Tutulmanın olabilmesi için, Ayın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında yada bu noktalar civarında (Yeniay safhasında) bulunması gerekir.

Bilinmiş olduğu suretiyle bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ayın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum bu şekilde değildir. Ayın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki içinde ortalama 5° 9’ lık bir açı vardır. Bu açı sebebiyle Dünya, Ay ve Güneş, Ayın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşması engellenmiş olur. Nitekim bir yılda minimum iki, en oldukca beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

Ay dünya etrafındaki yörüngesini tamamlarken, dünyanın güneş ve ay içinde kalmasına niçin olabilir. Bu durumda ay yüzeyine düşen güneş ışınları dünya tarafınca engellenmiş olur. Karanlıkta kalan ay kısa süreli de olsa dünyadan gözlenemez bu vakaya ay tutulması adı verilir. Bulutsuz bir gecede çıplak gözle rahatça fark edilebilen bu vaka, güneş tutulmasına bakılırsa, dünya yüzeyinde daha geniş bir alandan gözlenebilir. Ay tutulmasının dünya yüzeyinden gözlenebildiği alan dünyanın yarısından 24º kadar fazladır.

Ay’ın özellikleri ve evreleri nedir?

Ay’ın görünüm şekillerine Ay’ın evreleri denir.

ayın özellikleri ve evreleri nelerdir?

Dünya’ya uzaklığı: 384.000 km.

• En yakın zamanı: 356.000 km.

• En uzak zamanı 407.000 km

• Hacmi (büyüklüğü) Dünya’nın 1/50 si kadardır.

• Yüzölçümü: 30.000 km , ortalama Afrika kadardır.

• Çapı: 3.500 km dir.• Ay günü: 28 gün 13 saat

• Güneş gününe bakılırsa ay günü: 29,5 gün

• Ay yılı: 354 gün

• Güneş yılı: 365 gün, 6 saat

Ay’ın Hareketleri

Ay, ekseni çevresinde 29.5 g.nde bir tur yaparak döner. Ay’ın meridyenimizden iki dafa geçişi arasındaki vakit dilimi 24 saat 50 dakikadır. Buna ay günü denir. Ay günü, güneş gününden 50 dakika daha uzun olur. Buna bağlı olarak arabi yıl, güneş yılına bakılırsa yılda ortalama 10 gün daha kısa olur. Bundan dolayı ramazan ayı ve dini bayramlar her yıl 10 gün ilkin gelir.

50 dakikalık bu uzunluk Ay çekimiyle oluşan gelgit vakasında her gün 50 dakikalık bir gecikme görülür. Ay’ın eksen ve yörünge hareketleri vardır. Yörünge hareketini Dünya çevresinde dönerek tamamlar. Eksen ve yörünge hareketini bununla beraber (29,5 günde) tamamlar. Bundan dolayı Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz. Ortalama 14.5 gün gündüz, 14.5 gün ise gece olur.

Ay’ın hacmi minik olduğundan çekim gücü azdır. Çevresinde gaz dokunabilecek kadar çekim gücüne haiz olmadığı için Ay’da atmosfer yoktur. Atmosfer olmadığı için Ay’da,

a. Su ve toprak yoktur.

b. Ayda atmosfer olmadığından ısıyı tutacak gaz yoktur. Bundan dolayı Ay’daki gök yüzünde ısı değişikliği olmaz. Sadece Ay’ın yüzeyi güneş ışınlarını meblağ. Bundan dolayı Ay yüzeyi gündüz oldukca ısınırken, gece oldukca soğur. Ay yüzeyindeki ısı değişimi gündüz ortalama +100°C gece ise -100°C kadardır.

c. Isı farkı yüksek olduğundan Ay yüzeyindeki taşlar mekanik yolla parçalanarak ilkin kumlara, zaman içinde kumlar da parçalanarak tozlara dönüşmüştür. Bundan dolayı Ay yüzü tozla kaplıdır.

d. Susuz ortamda kimyasal ayrışma olmadığından Ay’da toprak, nebat örtüsü ve yaşam yoktur.

• Ay’da atmosfer olmadığından güneş ışınları tutulmaz. Bundan dolayı Aydan sema karanlık görülür.

• Ay’da atmosfer olmadığından Ay üstüne düşen meteorlar, parçalanmazlar. Ay üstünde çukurluklar açmışlardır. Bu çukurluklara krater denir.

• Ay, minik bir gök cismi olduğundan acele soğuyarak iç ısısını yitirmiştir. Bundan dolayı Ay’da volkanizma yoktur.

• Ay çekimi Dünya çekiminin 1/6′sı kadardır. Bundan dolayı meteorlar yavaş düşer. Düşmüş olduğu yeri yakar ve çukurluk oluşturur. Meteorlar sebebiyle Ay yüzü delik – deşik olmuştur.

• İnsan 1969 senesinde Ay yüzüne inmiş, Ay’dan taşlar getirmiştir.

Ay’ın Evreleri

Ay'ın

Ay’ın görünüm şekillerine Ay’ın evreleri denir.

Ayin Evreleri Ay, Ayın Hareketleri ve Ayın Evreleri

Yeni Ay: Güneş battıktan sonrasında ufkun üstünde hilal biçiminde görülen ilk evredir.

İlk Dördün: Yeni ay durumundan yedi gün sonrasında görülen yarım daire biçiminde görüldüğü evredir.

Dolunay: İlk dördün durumundan yedi gün sonrasında daire biçiminde görülen evredir. Ay’ın 15′inde Ay dolunay biçimini alır.

Son Dördün: Dolunay şeklinde yedi gün sonrasında ayın yarısı yarım daire şeklinde görülür.

Eski Ay:Yeni Ay evresinden ortalama 28 gün sonrasında Ay’ın gene hilal biçiminde görülmesidir.

Kavuşum: Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. Bu gün karanlık yüzü Dünya’ya dönük olur. Bundan dolayı Güneş ışınlarını Dünya’ya yansıtmadığı için Dünya’dan görülmez. Kavuşum evresinde birgün sonrasında Yeni Ay durumu oluşur.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE