Kalp

İçi boş, kas yapısında bir organ olan kalp göğüs boşluğu içinde her iki akciğer içinde büyük bir alanı kaplar. Etrafı, perikard adında olan bir zar ile sarılıdır. Kalp, iki akciğer içinde tepesi aşağıda tabanı yukarıda bir koni gibidir. Üçte biri orta çizginin sağında, üçte ikisi sol yanındadır. Genel olarak sternum ( inanç tahtası ) arkasında eğik olarak durur. Ekseni, yukarıdan aşağıya, arkadan öne ve sağdan sola doğrudur.

Günde ortalama 100 bin, yılda 40 milyon, tüm insan yaşamı süresince ortalama 2,5 milyar kere, asla durmadan ortalama 8 ton kanı vücuda pompalar.

Büyüklüğü erişkin bir insan kalbinin büyüklüğü ortalama olarak yumruğunun büyüklüğü ile eşdeğer sayılır. Taban tepe uzaklığı 12 santimetre, en geniş yerinde 8-9 santimetre, ön-arka çapı 6 santimetre. dir. Erkekte ağırlığı 280-340 gr. hanımda 230-280 gr. arasındadır. Bölümleri; Sağ atrium (Sağ kulakçık) Sol atrium (Sol kulakçık) Sağ ventrikül (Sağ karıncık) Sol ventrikül (Sol karıncık)

Her canlıda dokuların, organların ve hücrelerin; oksijen, karbondioksit, aminoasitler, yağlar, vitaminler ve mineraller benzer biçimde madde ve besinlere gereksinimi vardır.

Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun lüzumlu bölgelerine taşınması gerekir. Tüm bu işlemleri kalp ve damarlardan oluşan dolaşım sistemi yapar.

Kalp bu sistem içinde motor görevi yapar. Kalp dakikada 60-80 vuruş içinde değişen bir hızla kanı vücuda pompalar.

Karaciğer

Diyaframın derhal altında, sağ tarafta, ortalama olarak 2 kilogram ağırlığında koyu kırmızı renkte yumuşak bir organdır.

Karaciğerin görevi :

a. Proteinlerin üretilmesi ve depolanması, protein metabolizmalarının birçok yan üretimlerinin tanzim ve denetim edilmesi.
b. Şekerin depolanması ve kanda bulunması ihtiyaç duyulan şeker miktarının ayarlanması.
c. Vücuttaki toksik ve zararı olan maddelerin nötralize edilmesi.
d. Depo edilmiş yağların kullanılması.
e. Kanın pıhtılaşması için lüzumlu maddelerin üretilmesi.
f. Safra ve safra tuzlarımın üretilmesi. Bunlar kanallardan bağırsaklara salgı edilmekte ve sindirime destek olmaktadırlar.
g. Kırmızı kan hücreleri ve başka kan elemanlarımın üretimi için lüzumlu ve mühim olan maddelerin üretimi ve depolanması.

h. Günde ortalama olarak 4 su bardağı (1 litre) safra salgılar.

i. Vücudun ısısını ayarlar.

j. Vücudun gereksinim duyan su ve vitaminleri yapar.

k. Kan miktarını ayarlar.

l. Hormonların görevleri üstünde etkili olur.

Akciğer

Göğüs boşluğu içinde bulunan ve solunuma yarayan organ. Göğüs boşluğunun sağ ve sol yanlarında bulunan iki ayrı parçadan meydana gelmiştir. Üstü Plevra denen bir zarla kaplıdır. İçerisi, hava ile dolu olan ve “akciğer kesecikleri” denen boşluklardan yapılmıştır. Sağ akciğer üç loba, sol akciğer iki loba ayrılmıştır. İç yan yüzlerinden bronşlar, atardamarlar, toplardamarlar lenfalar ve sinirler çıkar. Ana görevi atmosferdeki oksijeni kan dolaşımına nakletmek ve kan dolaşımındaki karbondioksiti atmosfere çıkartmaktır.

Dalak

Karın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında bulunan dalak; eskimiş kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiği vakit da yeni kırmızı kan hücreleri yapım eder. Sıtma ve tifo benzer biçimde bulaşıcı hastalıklar yada kansızlık sonucu dalak hastalanabilir.

İnce Bağırsak

İnce bağırsak kıvrımlı bir yüzey yapısına haizdir ki bu besinlerin bağırsak duvarından difüzyonu ve böylece de emilimi için uygun olan yüzey alanını arttır. Erişkin bir insanoğlunun ince bağırsağı, averaj olarak, ortalama 7 metre uzunluğundadır.

Kalınca Bağırsak (kolon)

İnce bağırsak ile anüs arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Karın içinde ters dönmüş U harfi şeklinde karnın sağ alt tarafınca kör barsak (çekum ) ile adım atar ve yukarı doğru çıkar (çıkan kolon) karaciğer altından keskin bir dönüşle karnı yatay olarak (transvers kolon) geçer Sol üst köşede yerleşen dalağın altına ulaştığında gene keskin bir dönüş yaparak sol taraftan aşağıya doğru yönelir (inen kolon). İnenkolon, sigmoid kolon denilen kolonun son kısmı ile Rektumla birleşir.

Mide

Karın bölgesinin sol tarafında, kaburga kemiklerinin arkasında ve diyaframın altında, oyuk ve poşet biçiminde olan bir organdır. Boş mide ortalama 15 – 20 santim uzunluğunda, 7,5 – 10 santim genişliğindedir.

Sindirim aygıtının yiyecek borusu ile bağırsak başı içinde bulunan kısmı olup, içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fizyolojik olarak parçalandığı yerdir. Mide kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan, alkalen-bazik bir mukus da üretir.

Böbrek

Omurgalılarda bulunan fasulye şeklinde boşaltım organlarıdırlar.

Böbreğin görevi ,proteinlerin parçalanması sonucunda oluşan üre benzer biçimde zararı olan maddeleri vücuttan uzaklaştırırken, öteki taraftan vücudun sıvı, mineral ve asit-alkali dengesini de düzenler.

Pankreas

Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır. Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna destek sunar ve kan şekerini düzenler.

Yiyecek Borusu

Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz.İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yiyecek borusundan geçerken yiyecek borusu peristaltik hareketler yapar. Yiyecek borusunda sindirim gerçekleşmez. Besinler yiyecek borusundan mideye geçiş yapar. Yiyecek borusu ağız ve mideyi birleştirir.

Apandis

İnsanlarda, kalınca barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt kısmına tutunmuş, özgür olan diğer ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 santimetre. dir.Görevi bademciklerin ve lenf düğümlerinin görevine benzer; kalınbağırsakta bulunan mikropları yok ederek hastalık yapmalarını önlemeğe çalışır.

Safra kesesi

Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan poşet şeklinde bir organ.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve lüzumlu aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.Yiyecek yendiği vakit safrakesesi kasılır ve konsantre safra ince barsağa akar ve yemeklerin sindirilmesine yardım eder.

Pankreas

Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır. Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna destek sunar ve kan şekerini düzenler.

Averaj 15-20 santimetre uzunluğunda ve hanımlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.

Yetişkinlerde, günde 800-900 cm³ pankreas özsuyu salgılanır.

Nefes Borusu

Nefes borusu (nefes borusu) yada trakea, vücutta solunan havanın geçmiş olduğu, boru şeklinde bir organdır. Bu boru havayı ciğerlerimize göndermemizi sağlar.Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı direkt iç dokulara ulaştırır.

Eğer nefes borumuza kazayla yiyecek kaçarsa nefes alamayıp tıkanabilir.Bu yüzden, biz yutkunurken minik dil nefes borumuzu kapatır ve yiyeceklerin yiyecek borusundan aşağıya doğru gidip midemize ulaşmasını sağlar.

Anüs (makat)

Sindirim kanalının bitiş kısmı. Dışkılar boşaltım esnasında anüsten geçerek vücuttan atılırlar.

Rektum

Kalınca bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan ilkin tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir doku ile kaplıdır. Kalınca barsağın genişlemesi sonucu oluşan averaj 15 santimetre uzunluğunda olup sindirim sistemimizin son kısmıdır.

Onikiparmak Bağırsağı

Onikiparmak bağırsağı midenin derhal ötesinde 5 – 10 santim kadar uzayan incebağırsağın bir kısmıdır. C harfi görünümündedir. Bu bağırsağın daima mide ile ilişik görülmesinin sebebi ise, mideye etki eden hastalıkların çoğunlukla onikiparmak bağırsağını da etkilemekte olmasından ileri gelmektedir.

Onikiparmak bağırsağının çeperi besin maddelerinin sindirimine destek olan bazı usareleri üretmektedir.. Safra onikiparmak bağırsağında depo edilmektedir ve pankreas usareleri da bu bağırsağa boşalmaktadır.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE